Ini adalah pelbagai barangan yang menjadi teman setia kami ke mana jua atau E.D.C. Membantu dalam pelbagai situasi harian / ketika keluar berekreasi. Bagaimana dengan EDC anda ya ?

edc-dari-ded1-empire