FUJII HAMONO - pisau dapur "GYUTO" (Sakai, JEPUN)
FUJII HAMONO - pisau dapur "GYUTO" (Sakai, JEPUN)
FUJII HAMONO - pisau dapur "GYUTO" (Sakai, JEPUN)
FUJII HAMONO - pisau dapur "GYUTO" (Sakai, JEPUN)
FUJII HAMONO - pisau dapur "GYUTO" (Sakai, JEPUN)

FUJII HAMONO – pisau dapur “GYUTO” (Sakai, JEPUN)

1 in stock

RM389.00

1 in stock