Pulangan dan Pertukaran:

Semua produk yang dijual di ded1 EMPIRE adalah jualan muktamad dan TIDAK BOLEH dikembalikan. Bayaran balik, pulangan, atau pertukaran tidak akan diterima.

Jika anda menerima produk yang salah atau rosak, kami akan menawarkan pertukaran untuk barangan yang betul atau sama jika ada. Jika kami tidak dapat menawarkan produk gantian, bayaran balik akan dikeluarkan. Sila hubungi kami terlebih dahulu untuk mendapat kelulusan dan arahan kembali. Kami tidak akan menerima pulangan tanpa notis dan kelulusan terlebih dahulu.

Produk yang dipulangkan mesti berada dalam keadaan asalnya. Produk mesti tidak dipakai, tidak dibasuh, dan mengandungi semua pembungkusan asal dengan label masih dilampirkan. Setelah menerima barang yang dikembalikan, ded1 EMPIRE berhak untuk menolak pemulangan sekiranya
barangan tidak memenuhi syarat pemulangan yang telah ditetapkan.

Tempoh pulangan untuk produk yang diluluskan: 5 hari dari tarikh invois asal untuk pesanan dalam Malaysia, 20 hari dari tarikh pada invois untuk pesanan antarabangsa. Pengembalian biasanya akan mengambil masa 7-14 hari bekerja untuk diproses. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel / Whatsapp apabila transaksi pulangan telah diproses. Kami mengesyorkan anda menggunakan perkhidmatan penghantaran balik dengan nombor pengesanan kurier. Caj penghantaran dan pengendalian tidak boleh
dikembalikan.

Pesanan hanya boleh dibatalkan sebelum barangan dihantar. Pesanan anda tidak boleh dibatalkan sebaik sahaja diproses dan dihantar.

ded1 EMPIRE mempunyai budi bicara mengenai apa-apa penyata atau pertukaran.

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar pemulangan kami.

Back to Top